Toute personne citée ou en photo sur ce site dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui la concernent (Art 34 de la loi "Informatique de libertés" du 06 janvier 1978).

Każda osoba wymieniona lub ukazana na zdjęciu ma prawo wejścia, modyfikacji, sprostowania lub usunięcia danych, które go dotyczą
(Art. 34 ustawy o "wolności informacji” z dnia 06 styczeń 1978).

Contactez-nous /
Prosimy o kontakt